Vinaro Bhagyamu Vishnu Katha 2022 poster
Description:   There are 2 Tracks in Vinaro Bhagyamu Vishnu Katha 2022 album, Sung by N.C. Karunya, Kiran Abbavaram
Lead Cast:   Kiran Abbavaram - Kashmira Pardeshi
Share: